Pieniądze na remont domu dziecka

Umowę na dalsze prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom” w Denkowie podpisali 8 czerwca starosta Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich i Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek z Krakowa Maria Rokosz.

W ramach umowy Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przekaże 300 tysięcy złotych na przeprowadzenie dalszego remontu w domu dziecka.

Przebudowa placówki jest konieczna, aby dostosować się do wymogów nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej.