PIĘKNY JUBILEUSZ PSP NR 4

Poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru, a także ślubowanie klas pierwszych, towarzyszyło uroczystości z okazji 110-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W obchodach uczestniczyli uczniowie, byli dyrektorzy PSP Nr 4, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta,  nauczyciele, a także pierwszoklasiści i ich rodzice.

Uczestnicząca w uroczystości starosta ostrowiecki Marzena Dębniak złożyła życzenia uczniom i nauczycielom placówki, a także wspólnie z dyrektorem szkoły Agnieszką Batóg miała przyjemność odbierać ślubowanie od pierwszaków.

Wśród zaproszonych gości byli także  wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński oraz Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.