Piękny jubileusz ostrowieckiej “małej politechniki”

Wspaniały jubileusz 95-lecia istnienia obchodzi w tym roku ostrowiecki Zespół Szkół nr 3. Dawne Technikum Hutniczo-Mechaniczne to bardzo ważna dla naszego miasta, powiatu i regionu szkoła, która od dziesięcioleci kształci wspaniałych fachowców i specjalistów z różnych dziedzin, m.in. logistyki, informatyki, elektroniki. Wśród absolwentów THM-u są generałowi, wybitni naukowcy, inżynierowie, a także samorządowcy.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w sobotę, 23 września mszą świętą, po której uczestnicy przenieśli się do auli szkoły. W pełną wzruszeń podróż do przeszłości udali się absolwenci, dawni nauczyciele, dyrektorzy i zaproszeni gości. Wśród nich starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, także wychowanek tej placówki, który obchody objął patronatem honorowym.

Życzenia dla społeczności szkolnej przekazali m. in. senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych ostrowieckiego starostwa Wojciech Lesiak, radni powiatowi, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, lokalni przedsiębiorcy. Starosta Zbigniew Duda wraz z wicestarostą Eligiuszem Michem i przewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Brożyną przekazali na ręce dyrektora Czesława Golisa kwiaty, okolicznościowy grawerton, a także czek na 5 tysięcy złotych.

Podczas części oficjalnej wspominano, jak przez minione lata zmieniały się nazwy szkoły i jej struktura. Nagrodzono emerytowanych dyrektorów i nauczycieli, a najstarsi absolwenci otrzymali certyfikaty. Młodzież ZS nr 3 zaprezentowała słowno-muzyczny montaż, zwiedzano szkołę, a zwieńczeniem dnia była wycieczka na Krzemionki i zwiedzanie trasy podziemnej.