Patriotyczny klimat w Domu Pomocy Społecznej przy. ul. Grabowieckiej

W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej odbył się patriotyczny montaż słowno-muzyczny. Przedstawienie zostało przygotowane przez pensjonariuszy placówki pod kierunkiem pracowników, którzy również wzięli w nim udział. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Karoliny Nowak. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli powiatu ostrowieckiego, a wśród nich byli Wicestarosta Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Jabłoński oraz członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska.