Pamięć o legendarnym dyrektorze

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą dyrektorowi Antoniemu Żółciakowi, który stworzył nowoczesną jak na ówczesne czasy szkołę, a swoją funkcję pełnił przez ćwierć wieku w latach 1952-1977. W imieniu samorządu powiatowego w uroczystości udział wziął naczelnik Mariusz Łata. Nie zabrakło rodziny dyrektora w osobie jego córki Anny Malanowskiej.

Dzięki działalności dyrektora Żółciaka powstały w szkole nowoczesne warsztaty, które zostały oddane do użytku na początku lat 60. Ponadto powstał nowoczesny budynek dydaktyczny, a także internat. Potrafił on również nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym, dzięki czemu uczniowie mieli gdzie odbywać praktyki, a potem znajdować zatrudnienie.

– Cieszę się, że zdecydowano się na upamiętnienie dyrektora Antoniego Żółciaka. Jako Powiat Ostrowiecki od samego początku popieraliśmy tę inicjatywę. To bardzo ważne, żeby pamiętać o dokonaniach poprzedników. O autorytecie jakim cieszył się dyrektor świadczy obecność nauczycieli i uczniów, którzy kiedyś z nim współpracowali- powiedział naczelnik Łata.