Pacjenci nagradzają

Jarosław Szczygieł, Izabela Różycka, Wiesława Bąk i Marek Wiecheć zostali laureatami Plebiscytu „Lekarz – Pielęgniarka – Położna – Fizjoterapeuta roku 2015”. Wyniki zostały ogłoszone 24 czerwca podczas uroczystej gali, która odbyła się w Hotelu Accademia.

Z powołaniem, pasją i misją 

Naczelnik Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych, Anna Męczkowska, która prowadziła galę, przypomniała, że plebiscyt organizowany przez Starostwo Powiatowe odbył się już po raz czternasty.  Od początku wspiera go Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych.

– Idea plebiscytu jest ważna i godna – mówił podczas uroczystej gali wicestarosta Eligiusz Mich. – Jego laureaci mogą czuć wiele satysfakcji. Plebiscyt jest także okazją do tego, by pochylić się nad zawodami medycznymi, zawodami wysokiego społecznego zaufania. By je wypełniać trzeba bowiem spełniać trzy podstawowe kryteria: powołanie, pasję i misję. Powołanie to jest coś nieuchwytnego, co pcha człowieka do wykonywania zawodu, pasja to zaangażowanie, coś, co daje satysfakcję, misja oznacza obowiązkowość, poszerzanie umiejętności zawodowych. W imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu gratuluję wszystkim laureatom.

Czworo najlepszych

Lekarz Roku Jarosław Szczygieł urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim, po ukończeniu Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczął pracę na Śląsku. Pierwsze kroki w dziedzinie ortopedii stawiał pod czujnym okiem wybitnych specjalistów w Piekarach Śląskich, gdzie pracował siedem lat. Odbył 2-letni staż w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Oddziale Ortopedii miejscowego szpitala, gdzie wdraża nowoczesne metody leczenia, szczególnie interesuje go chirurgia stawu kolanowego. – To dla mnie ogromne zaskoczenie i  radość, że mogłem stać się laureatem takiego znamienitego głosowania – powiedział po otrzymaniu nagrody laureat. – Postaram się nie zawieźć pacjentów, którzy oddali na mnie głosy. Staram się świadczyć wysoką jakość pracy w tych trudnych dla pacjentów chwilach.

Izabela Różycka, która zdobyła tytuł Pielęgniarki Roku, ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w 2008 r., następnie studia magisterskie z pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest także absolwentką ekonomii. Pracowała w Oddziale Kardiologii w Zespole Opieki Zdrowotnej, obecnie prowadzi prywatną praktykę, wykonuje usługi pielęgniarstwa na rzecz firmy G.V.M. Carint. – To satysfakcja, że wysiłek mojej żony spotkał się z uznaniem pacjentów, bo w pomoc chorym wkłada ona dużo pracy i zaangażowania – nie krył zadowolenia małżonek Izabeli Różyckiej, który w jej imieniu odebrał nagrodę.

W Oddziale Ginekologii i Położnictwa pracuje od początku swojej kariery zawodowej  Położna Roku Wiesława Bąk. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ukończyła w 1982 r. Policealne Studium dla Położnych w Kielcach. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończyła psychologię komunikacji i podyplomowe studium socjoterapii i edukacji. – Staram się pracować dobrze, ale nie przypuszczałam, że aż tak zostanę nagrodzona – powiedziała. – Dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie. Cieszę się, że mogę służyć drugiemu człowiekowi. Ta praca to służba jednocześnie dla dwóch osób, matki i dzieciaka. To dla mnie satysfakcja, że w każdej chwili mogę być darem i zadaniem dla pacjentek, które przychodzą, tworzyć im warunki bezpieczeństwa. To nagroda dla całego mojego oddziału.

Fizjoterapeutą Roku, już po raz kolejny, został Marek Wiecheć. Absolwent licznych kursów i szkoleń z fizjoterapii, przez 10 lat fizjoterapeuta kadry narodowej Polskiego Związku Pływackiego, autor i współautor czterech książek naukowych. Jeden z 63 polskich fizjoterapeutów zaproszonych do napisania monografii „Wielka fizjoterapia”, która stanowi wykładnię aktualnej wiedzy z fizjoterapii w Polsce. Autor ponad 60 prac i wystąpień naukowych, uczestnik wielu międzynarodowych konferencji.  – Rzeczywiście, to sukces po raz kolejny – nie ukrywał. – To dowód na to, że pacjenci darzą nasz ośrodek i mnie zaufaniem. Jestem im pomocny. To dla mnie naprawdę duże wyróżnienie, bo przyznane przez pacjentów.

Komisja, ze względu na dużą ilość oddanych głosów, przyznała także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Otrzymali je: Grażyna Szymczyk, Zuzanna Kaczmarczyk, Małgorzata Łowicka – wszyscy z Przychodni Rodzina oraz Jan Kowal z firmy Rehavitae. Przyznano także nagrody pacjentom, którzy wzięli udział w glosowaniu. Otrzymali je: Lech Tadeusz Nowak ze Śnieżkowic, Krzysztof Łasak, Kamila Celińska, Monika Kaczmarczyk – wszyscy z Ostrowca. Ich nazwiska wylosowali laureaci plebiscytu.

Ogrom pracy, ale i satysfakcja

Za organizację plebiscytu podziękowała przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach, Ewa Mikołajczyk. Nie ukrywała, że to ogrom pracy, ale też satysfakcja z tego, że wyróżniają pacjenci. To oni wskazują, kto z lekarzy, pielęgniarek,  położnych, fizjoterapeutów wyróżnia się spośród innych.

Przed ogłoszeniem wyników przewodniczący komisji plebiscytu, radny Jarosław Czarnecki przypomniał zasady głosowania. Kupony znajdowały się w lokalnej prasie i na stronie internetowej starostwa. Łącznie wpłynęło 22 414 głosów, w tym ważnych – 3170, nieważnych – 19 244. Komisja nie uwzględniła podczas liczenia 85 nieprawidłowo wypełnionych kuponów i 30 pustych. Do protokołu dołączono między innymi opinię prawną dotyczącą zasad liczenia głosów. Osoba głosująca jest uprawniona do oddania tylko jednego głosu.

Uroczystość uświetnił Chór Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod dyrekcją Zofii Bernatowicz. Solistami byli: Paweł Odoszewski – piano, Maksymilian Wosk – skrzypce, Małgorzata Rudnicka – solo wokal, Piotr Goławski – tenor. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy utwory: The little Jazz Mess – kompozytor Bob Chilcott, Missa Brevis – kompozytor Jan Szopiński.

Na galę, oprócz już wymienionych osób, przybyli: przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, wiceprzewodniczący Marek Bilski, radni powiatowi i miejscy, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Zofia Małas, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, dr Izabela Zaborowska, kierownictwo placówek służby zdrowia, personel medyczny.

Konferencja i Plebiscyt 006Konferencja i Plebiscyt 015 Konferencja i Plebiscyt 017Konferencja i Plebiscyt 039 Konferencja i Plebiscyt 056Konferencja i Plebiscyt 059 Konferencja i Plebiscyt 062Konferencja i Plebiscyt 065 Konferencja i Plebiscyt 074Konferencja i Plebiscyt 076 Konferencja i Plebiscyt 078 Konferencja i Plebiscyt 081

DSCF0417DSCF0433 DSCF0413DSCF0406 DSCF0405DSCF0404 DSCF0400