Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie aptek

W dniu 31 stycznia 2018 roku w godzinach późnopopołudniowych do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. wpłynęło zawiadomienie złożone przez Właścicieli 15 aptek działających na terenie miasta w którym poinformowano, że z dniem 1 lutego 2018 roku zaprzestają oni pełnienia „dyżurów” nocnych i świątecznych. Tym samym Właściciele aptek postawili mieszkańców powiatu ostrowieckiego przed faktem dokonanym, to jest brakiem możliwości dostępności do leków w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Podkreślić należy, że informacja ta nie była poprzedzona żadnym wcześniejszym wypowiedzeniem uchwalonego jednogłośnie przez Radę Powiatu harmonogramu dyżurów nocnych i świątecznych.

Zaprzestanie dyżurów zostało zgłoszone przez 14 farmaceutów będących mieszkańcami naszego miasta i jednego właściciela apteki sieciowej.

W tym miejscu należy dodać, że zaistniała sytuacja jest dla naszej strony dalece niezrozumiała, a mając na względzie zdrowie mieszkańców nie do zaakceptowania, gdyż w ramach przygotowania i ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie powiatu ostrowieckiego w 2018 r. w godzinach 22.00 – 7.00, kwestia ta była konsultowana ze środowiskiem aptekarskim. Podczas dwóch spotkań, jakie zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe, w których uczestniczyli przedstawiciele aptek z terenu powiatu konsultowano sposób organizacji tzw. dyżurów nocnych i świątecznych. Rozważana była m.in. kwestia organizacji dyżurów tygodniowych oraz tzw. dyżurów na telefon. Z uwagi na fakt ograniczonych możliwości kadrowych, jak też przewidywanych komplikacji organizacyjnych odstąpiono od tego rodzaju rozwiązań. Podczas spotkania, w którym uczestniczył Prezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wypracowane zostało stanowisko o organizacji dyżurów w rotacji codziennej. Rozwiązanie takie znajdowało akceptację z uwagi na fakt, że oznaczało to zaledwie 1 lub 2 tzw. dyżury nocne (w godz. 22.00 – 7.00 rano) w ciągu miesiąca, przy czym dziewięć miesięcy w ciągu roku obejmowało jeden dyżur, a tylko pozostałe trzy miesiące skutkowały dwoma dyżurami. Przygotowana w tym kształcie uchwała rady powiatu została pozytywnie zaopiniowana przez wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta oraz samorząd aptekarski, a następnie jednogłośnie przyjęta przez Radę Powiatu Ostrowieckiego. Tym samym jest wiążąca jako tzw. akt prawa miejscowego.

W związku z przekazaną z dnia na dzień informacją przez właścicieli aptek Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zmuszone działając w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i życie mieszkańców podać w trybie pilnym do wiadomości, że nie będą pełniły dyżurów nocnych następujące apteki:

 1. Apteka mgr Małgorzata Urban, ul. Grabowiecka 3 A, 27-400 Ostrowiec Św.
 2. Apteka „FARMACJA” mgr Elżbieta Nicieja, Al. Jana Pawła II 7 B, 27-400 Ostrowiec Św.
 3. Apteka mgr Elżbieta Huszaluk, ul. Kopernika 14, 27-400 Ostrowiec Św.
 4. Apteka „POD ŁYSICĄ” mgr Barbara Pawlicka, ul. Kilińskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św.
 5. Apteka NOVA mgr Kinga Radoń, ul. Krucza 2, 27-400 Ostrowiec Św.
 6. Apteka NOVA mgr Kinga Radoń, os. Stawki 44, 27-400 Ostrowiec Św.
 7. Apteka „NOWOCZESNA” Henryk Prudło, ul. Mickiewicza 24, 27-400 Ostrowiec Św.
 8. Apteka Paracelsus mgr Gabriela Lula, os. Ogrody 37, 27-400 Ostrowiec Św.
 9. Apteki + polskie mgr Kasprzyk, ul. Piaski 28, 27-400 Ostrowiec Św.
 10. Apteka mgr Marianna Pachniak, os. Rosochy 47/3, 27-400 Ostrowiec Św.
 11. Apteka mgr Mariusz Nowak, ul. Rynek Denkowski 10, 27-400 Ostrowiec Św.
 12. Apteka COSMOFARM mgr Maria Łepecka, ul. Sandomierska 6, 27-400 Ostrowiec Św.
 13. Apteka mgr Jacek Kurosad, ul. Sienkiewicza 59 c, 27-400 Ostrowiec Św.
 14. Apteka „POD HUTĄ” mgr Justyna Rybińska, ul. Świętokrzyska 1/3, 27-400 Ostrowiec Św.
 15. Apteka PRIMA, Starokunowska 1/7, 27-400 Ostrowiec Św.

Poza tym uprzejmie informujemy, że rozpowszechniana przez grupę właścicieli aptek informacja o tym, iż podczas dyżurów nocnych w Polsce sprzedawane są pojemniki na mocz, prezerwatywy i testy ciążowe jest mocno wątpliwa. Jak pokazuje statystyka średniodziennie podczas dyżurów prowadzonych przez Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską w szpitalu przyjmowanych jest ok 40 osób. Każdy korzystający z tego rodzaju pomocy ma prawo liczyć na to, że otrzymując receptę będzie mógł ją możliwie jak najszybciej zrealizować.

        W związku z zaistniałą sytuacją Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim podaje do wiadomości harmonogram pracy aptek w porze nocnej 22.00 – 7.00 na miesiąc luty 2018 roku uwzgledniający rezygnację z dyżurów zgłoszonych przez ww. podmioty. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nie we wszystkie dni w ciągu tego okresu zabezpieczony będzie całodobowy dostęp do apteki.

       Jednocześnie informujemy, że APTEKA Dbam o Zdrowie PZF Cefarm – Lublin S.A.,  ul. Mickiewicza 30, 27 – 400 Ostrowiec Św. (TESCO) pracuje od poniedziałku do niedzieli oraz w święta w godzinach 7.00 – 22.00.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców apelujemy o pilne zapoznanie się z zaistniałymi zmianami i przekazanie ich swoim bliskim i znajomym.

 ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W PORZE NOCNEJ, NIEDZIELĘ, ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD PRACY NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO w 2018 R.

W GODZINACH 22.00 – 7.00. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1.02.2018.

  DATA

 NAZWA APTEKI

1.        01.02.2018

 APTEKA Dbam o Zdrowie

P.F. APEXIM s.a. Łódź

ul. 11-go Listopada 6

27 – 400 Ostrowiec Św.

736-697-780

APTEKA PEŁNI DYŻUR

2.        02.02.2018

APTEKA  

NOWOCZESNA

ul. Mickiewicza 24

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 248-29-44

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU
3.        03.02.2018

APTEKA Dbam o Zdrowie

PZF Cefarm – Lublin S.A.

ul. Mickiewicza 30 (TESCO)

27 – 400 Ostrowiec Św.

736-697-781

APTEKA PEŁNI DYŻUR

 

4.        04.02.2018

 APTEKA SŁONECZNA

os. Ogrody 10 A/4U

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 262-92-54

APTEKA PEŁNI DYŻUR

5.        05.02.2018

 APTEKA     ,,CODZIENNA”

os. Ogrody 5A

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 249-14-67

APTEKA PEŁNI DYŻUR

 

6.        06.02.2018

APTEKA   Paracelsus

mgr Gabriela Lula

os. Ogrody 37

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 263-01-71

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

7.        07.02.2018

APTEKA

Dbam o Zdrowie SIS Sp. z o.o.

os. Ogrody 37

27 – 400 Ostrowiec Św.

736-697-782

APTEKA PEŁNI DYŻUR

8.        08.02.2018

 apteki + polskie

Kasprzyk Spółka Jawna

ul. Piaski 28

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 263-15-21

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

9.        09.02.2018

APTEKA

mgr Marianna Pachniak Sp. j.

os. Rosochy 47/3

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 266-70-77

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

 

10.    10.02.2018

 APTEKA

mgr   Mariusz Nowak

ul. Rynek Denkowski 10

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 249-10-69

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

11.    11.02.2018

 APTEKA   COSMOFARM

mgr Maria Łepecka

ul. Sandomierska 6

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 263-66-09

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

12.    12.02.2018

APTEKA

mgr Jacek Kurosa

ul. Sienkiewicza 59 C

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 266-40-04

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

13.    13.02.2018

 APTEKA

NOWA FARMACJA

ul. Siennieńska 4

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 263-32-04

 APTEKA PEŁNI DYŻUR

14.    14.02.2018

 APTEKA CEF@RM   36,6

PZF „CEFARM – KIELCE”

os. Słoneczne 14

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 266-61-93

APTEKA PEŁNI DYŻUR

15.    15.02.2018

APTEKA ,,RODZINNA”

os. Słoneczne 14

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 334-21-45

APTEKA PEŁNI DYŻUR

16.    16.02.2018

APTEKA NOVA

mgr Kinga Radoń

os. Stawki 44

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 273-13-26

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

17.    17.02.2018

APTEKA „POD HUTĄ”

mgr Justyna Rybińska

ul. Świętokrzyska 1/3

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 265-12-32

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

18.    18.02.2018

 APTEKA PRIMA

ul. Starokunowska 1/7

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 248-47-77

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

19.    19.02.2018

 APTEKA   ,,CODZIENNA”

ul. Waryńskiego 32

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 263-33-62

 APTEKA PEŁNI DYŻUR

20.    20.02.2018

APTEKA

mgr Małgorzata Urban

ul. Grabowiecka 3 A

27 – 400 Ostrowiec   Św.

41 263-22-13

 APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

21.    21.02.2018

APTEKA

NOWA FARMACJA

ul. Iłżecka 22

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 247-51-43

APTEKA PEŁNI DYŻUR
22.    22.02.2018

APTEKA

mgr Marianna Pachniak Sp. j.

os. Rosochy 47/3

27 – 400 Ostrowiec   Św.

41 266-70-77

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

23.    23.02.2018

 ,,FARMACJA”     Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 7   B

27 – 400 Ostrowiec   Św.

41 263-13-53

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

24.    24.02.2018

 APTEKA

mgr Elżbieta Huszaluk

ul. Kopernika 14

27 – 400 Ostrowiec   Św.

41 263-39-73

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

25.    25.02.2018

 APTEKA ,,POD ŁYSICĄ”

mgr B. Pawlicka Sp. j.

ul. Kilińskiego 1

27 – 400 Ostrowiec   Św.

41 265-24-63

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

26.    26.02.2018

 APTEKA NOVA

mgr Kinga Radoń

ul. Krucza 2

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 247-68-30

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU

 

27.    27.02.2018

APTEKA Dbam o Zdrowie

P.F. APEXIM s.a. Łódź

ul. 11-go Listopada 6

27 – 400 Ostrowiec Św.

736-697-780

APTEKA PEŁNI DYŻUR
28.    28.02.2018

APTEKA  

NOWOCZESNA

ul. Mickiewicza 24

27 – 400 Ostrowiec Św.

41 248-29-44

APTEKA ODMÓWIŁA PEŁNIENIA DYŻURU