Ostrowieckie Seminarium Edukacyjne “Cukrzyca – choroba duszy i ciała”

W ramach Światowego Dnia Cukrzycy pod patronatem Starosty Ostrowieckiego 17 listopada 2017 r. (piątek) odbędzie się seminarium ,,CUKRZYCA – CHOROBA DUSZY I CIAŁA”.

Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów przypadającego na dzień 14 listopada Światowego Dnia Cukrzycy ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). To kolejne działania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz  mieszkańców naszego powiatu chorych na cukrzycę.

Seminarium skierowane jest do mieszkańców powiatu ostrowieckiego i personelu medycznego w zakresie cukrzycy. W tym roku zaproponowaliśmy nowa formę spotkania połączoną z warsztatami. Celem seminarium będzie  zwiększenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, metodach samokontroli, prawidłowym i racjonalnym żywieniu, zapobieganiu powikłaniu, jakim jest stopa cukrzycowa oraz prawidłowym doborem aktywności fizycznej dla osób chorych na cukrzycę.

Uczestnicy, którzy przyjmą nasze zaproszenie będą mogli skorzystać z konsultacji i badań w białym miasteczku. 

Ostrowieckie Seminarium Edukacyjne odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 3 (THM), ul. Sandomierska 2 w Ostrowcu Św. o godz. 13.30.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw  Społecznych celem rejestracji, nr tel. 41 247-61-30, pon. – pt. w  godz. 7.30 – 15.30, do  dnia  16  listopada  2017 r.

UDZIAŁ  W  KONFERENCJI  JEST  BEZPŁATNY!

Działania profilaktyczne jakie podejmuje od wielu lat Starostwo Powiatowe w  Ostrowcu Św. na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z cukrzycą:

 1. ,,SZKOŁA EDUKACJI DLA PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2”.

sierpniu 2012 r. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. przy współpracy z WSBiP oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowcu Św. było inicjatorem pierwszego programu profilaktycznego  skierowanego do mieszkańców chorych na cukrzycę ,,SZKOŁA EDUKACJI DLA PACJENTÓW CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2”.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SKIEROWANY BYŁ DO PACJENTÓW:

 • po 40. roku życia z rozpoznaną cukrzycą typu 2,
 • leczonych w poradniach diabetologicznych,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę  o chorobie.

CEL  PROGRAMU:

 • poszerzenie wiedzy pacjentów diabetologicznych nt. samokontroli i samoopieki, poprawa stylu życia i żywienia u pacjentów z cukrzycą,
 • zapobieganie powikłaniom cukrzycowym,
 • dopasowanie wysiłku fizycznego do możliwości i potrzeb danego pacjenta,
 • edukacja terapeutyczna i psychospołeczna.

ZADANIA PROGRAMU:

 • podniesienie świadomości pacjentów nt. choroby,
 • wpływ aktywności fizycznej na jakość życia,
 • indywidualne sposoby zaspakajania potrzeb psycho-społecznych,
 • sprawdzenie skuteczności kompleksowej edukacji pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci przez okres 6-miesięcy objęci byli bezpłatnym programem edukacyjnym, który obejmował:  

 • blok wykładów i warsztatów z wykwalifikowanymi edukatorami (lekarze diabetolodzy, pielęgniarki, dietetyk, psycholodzy oraz rehabilitant),
 • blok ćwiczeń fizycznych – zajęcia 2 razy w tygodniu,
 • badania laboratoryjne i antropometryczne dla uczestników szkoły,
 • wypełnienie kwestionariuszy ankiet,

   Pacjenci otrzymali  wszystkie niezbędne materiały edukacyjne, broszury i ulotki.

REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO:

Zajęcia edukacyjne odbywały się jeden raz w tygodniu przez 2 godziny  w auli WSBiP w Ostrowcu Św.

Lekarze diabetolodzy w trakcie spotkań pogłębiali wiedzę pacjentów na temat istoty choroby, objawów, powikłań oraz farmakoterapii w cukrzycy. Pielęgniarki diabetologiczne w trakcie zajęć uczyły uczestników programu obsługi sprzętu medycznego  niezbędnego w leczeniu cukrzycy, samokontroli, modyfikacji stylu życia, powikłań i wysiłku fizycznego. W trakcie zajęć samokontroli pacjenci mieli okazję nauczyć się prawidłowej pielęgnacji stóp w celu zapobiegania wystąpieniu stopy cukrzycowej. Dietetyk uczyła  zasad  prawidłowego odżywiania się w cukrzycy. Pacjenci zdobyli również umiejętność układania diet dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Bloki wykładów i warsztatów z psychologiem pomogły pacjentom zaakceptować swoją chorobę i nauczyć się z nią żyć na co dzień.

Zajęcia z aktywności fizycznej odbywały się 2 razy w tygodniu 1 godzinę. Pacjenci w trakcie zajęć realizowali indywidualny program ćwiczeń fizycznych, który został dostosowany do ich  możliwości, kondycji, wieku i potrzeb.

W programie udział wzięło 135 pacjentów chorych na cukrzycę, w wieku od 38 do 83  lat, którzy nigdy nie przechodzili edukacji  zdrowotnej  i nie podejmowali aktywności fizycznej.

Zajęcia edukacyjne poprzez poszerzenie wiedzy pacjentów na temat choroby, zdrowego stylu życia oraz diety wykształciły zdolność do racjonalnej samoopieki i prawidłowej samokontroli u osób chorych na cukrzycę.  

 

 1. ,,SZKOŁA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”

Pierwsza edycja Programu dla mieszkańców chorych na cukrzyce cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Odpowiadając na liczne prośby mieszkańców Starostwo Powiatowe podjęło kolejną inicjatywę dot. uruchomienia programu profilaktycznego, który przez kolejne 5 lat jest realizowany pod hasłem ,,SZKOŁA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”.  W tym programie udział biorą nie tylko osoby z cukrzycą, ale również ze schorzeniami kardiologicznymi i metabolicznymi. Rocznie udział w programie bierze około 150 mieszkańców.

 

 1. KONFERENCJA NAUKOWO- SZKOLENIOWA  POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU OSTROWIECKIEGO ,,JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ?”

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjno-profilaktycznym mieszkańców dot. tematyki cukrzycy – Starostwo przez 6 lat w ramach Światowego Dnia Cukrzycy organizowało Ostrowiecką Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod patronatem Starosty Ostrowieckiego ,,Jak żyć z cukrzycą?”. Celem spotkań było zwiększenie świadomości o zagrożeniu cukrzycą, metodach leczenia, prawidłowym żywieniu, zapobieganiu powikłań oraz wsparciu psychologicznemu dla osób borykających się z problemem. Podczas konferencji uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji w tzw. białym miasteczku. Wykłady prowadzili specjaliści z dziedziny diabetologii, pielęgniarstwa diabetologicznego, chirurgii, neurolog, dietetyki oraz aktywności fizycznej. Udział w niej brało rokrocznie około 200 – 300 osób.  

 

 1. MARSZ ,,10 000 TYSIĘCY KROKÓW DALEJ OD CUKRZYCY”

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. włączyło się w ogólnopolską akcję “10 000 kroków dalej od cukrzycy”, której inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Patronat nad akcją na terenie powiatu objął  Starosta Ostrowiecki.

Celem kampanii było uwrażliwienie opinii publicznej na ciągle rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę i promowanie zdrowego stylu życia.

Cukrzyca jest obecnie największą epidemią współczesnego świata.  W Polsce choruje na nią około 3 mln  pacjentów.

Marsz ,,10 000 kroków…”  wyruszył 27 czerwca 2015 r. z parkingu starostwa i przeszedł ulicami miasta Ostrowca Św.: Iłżecką, przez Rynek, Starokunowską, H. Sienkiewicza, A.Mickiewicza i Iłżecką.

Poprowadziła go Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Św. Uczestnicy marszu ubrani w koszulki z logo kampanii oraz z kolorowymi transparentami zachęcali mieszkańców do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, jako najlepszej formy aktywnej profilaktyki zdrowotnej. 10 000 to optymalna dzienna dawka ruchu dla każdego człowieka, który chce zachować swoje zdrowie w dobrej kondycji.

Marsz wzbudził wielkie zainteresowanie okolicznych przechodniów. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. W punkcie medycznym na parkingu starostwa była możliwość wykonania pomiaru glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

Szeroki zakres działań świadczy o dużym zaangażowaniu Powiatu Ostrowieckiego w edukację i profilaktykę  chorób cywilizacyjnych do których należy również cukrzyca.

Zachęcamy Państwa do  udziału w proponowanych działaniach profilaktycznych.