OSTROWIECKI SZPITAL MA NOWEGO DYREKTORA NACZELNEGO

Zarząd powiatu ostrowieckiego na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zdecydował o powierzeniu stanowiska Dyrektora Naczelnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Tomaszowi Kopcowi.

Tomasz Kopiec  ukończył studia politologiczne i prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, Zdrowie Publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kursy z zarządzania i organizacji ochrony zdrowia.

Wdrażał i nadzorował procesy restrukturyzacji oraz optymalizacji w kilkudziesięciu szpitalach w Polsce. Jego spółka doradcza AMG Centrum Medyczne przygotowała program restrukturyzacji zadłużonego szpitala we Włoszczowie oraz analizę strategii połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

Nowy dyrektor specjalizuje się w procesach restrukturyzacji, optymalizacji oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz aspektach prawnych funkcjonowania zakładowych organizacji związkowych.

Tomasz Kopiec obejmie stanowisko z dniem 11 października.