Ostrowiecki starosta najlepszy w województwie

Zbigniew Duda zdobył tytuł najlepszego starosty Województwa Świętokrzyskiego. Piotr Kopański został uhonorowany drugim miejscem w konkursie na najlepszego członka Zarządu w Województwie Świętokrzyskim. Radny Jarosław Czarnecki otrzymał tytuł „Najlepszy Radny Powiatu Ostrowieckiego w 2018roku”.

Po raz kolejny zostali nagrodzenia najlepsi samorządowcy województwa świętokrzyskiego, w akcji „Mała Ojczyzna- duża sprawa”, organizowanej przez redakcję tygodnika Echo Dnia.

Ostrowiecki starosta Zbigniew Duda, decyzją czytelników, został uznany za najlepszego starostę województwa świętokrzyskiego. Jak sam mówi, ten tytuł to ogromne wyróżnienie, duma, ale i odpowiedzialność.

Uhonorowanie trzech samorządowców- członków Rady Powiatu Ostrowieckiego to dowód, że praca samorządu jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców.