Ostrowiecki projekt wśród najlepszych

Ostrowiecki projekt wśród najlepszych

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i świadomości zachowań na obiektach sportowych wśród młodzieży szkół” zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazł się w gronie laureatów pierwszego etapu ogólnopolskiego konkursu „Kibicuję bezpiecznie”.

Ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogólnopolski konkurs „Kibicuję bezpiecznie” skierowano do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Podzielone na dwa etapy przedsięwzięcie, miało na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady fair play oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania.

Najlepsi w województwie świętokrzyskim

Spośród nadesłanych pięciu propozycji projektów, komisja konkursowa powołana przez Bożentynę Pałkę-Korubę,wojewodę świętokrzyskiego, wybrała dwa najlepsze.

– Mamy się czym szczycić. Na etapie wojewódzkim nasz projekt zajął drugie miejsce – mówi Mateusz Czeremcha, z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostrowiecki projekt trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które ostatecznie wyłoni laureatów spośród 25 propozycji nadesłanych z całego kraju.

Ostrowiecki projekt wśród najlepszych