OSTROWIECKI FESTIWAL KULTURY PREHISTORYCZNEJ I ANTYCZNEJ. KRZEMIEŃ, ŻELAZO I BURSZTYN

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim we współpracy z Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Dziedzictwa Przemysłowego organizuje w dniach 14-15 sierpnia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki wydarzenie pn. Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej. Krzemień, Żelazo i Bursztyn.

W ramach wydarzenia odbędą się liczne warsztaty i ekspozycje, a także koncert muzyki etnicznej zespołu Spiritual Seasons z Ukrainy, widowiskowe prezentacje grupy Familia Gladiatoria Taurus z Czech oraz Bursztynowy Fire Show.

Festiwalowi goście będą mogli spotkać ponad 100 osób zajmujących się rekonstrukcją różnych okresów, reprezentujących stowarzyszenia, fundacje i grupy z kraju, ale też z zagranicy np.: „Rydno”, „Terra Celtica”, „Projekt Carrodunum”, „Pro Antica”, „Manufaktura Zielonych”, „Terra Operta”, „Legio XXI Rapax”, „Harjis”, „Terra Ferrata”, „Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów” czy „Familia Gladiatoria Taurus”.

Z pewnością, obok zapowiedzianych i ustalonych punktów programu, będzie można po nich spodziewać się także happeningów, które spowodują, że sierpniowe spotkanie z kulturą prehistoryczną i antyczną w Krzemionkach będzie wydarzeniem pamiętnym.