Ostrowiecka „politechnika” liderem

Zespół Szkół Nr 3 (dawny THM) zajął pierwsze miejsce  wśród szkół technicznych w najnowszym rankingu Perspektyw w województwie świętokrzyskim. To wielkie wyróżnienie dla całej społeczności szkolnej oraz potwierdzenie dobrej polityki oświatowej Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Wysoko w rankingu liceów województwa uplasował się również ostrowiecki Chreptus, który jest na 6 miejscu.

Ogromnie się cieszę, że nasze powiatowe szkoły są doceniane i zauważane. To pokazuje jak doskonałą kadrą pedagogiczną dysponujemy oraz zdolną młodzieżą, która jest naszym ambasadorem w Polscepowiedziała Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak

Kuźnia kadr

Warto zwrócić uwagę na kryteria, które są brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu. Wszystkie czynniki dotyczą aktywności uczniów czyli: ilości osób biorących udział w olimpiadach centralnych i zajmujących czołowe miejsca, a do tego wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych.

Sukcesy uczniów potwierdzają, że jesteśmy szkołą bardzo dobrze przygotowującą zarówno do olimpiad jak i egzaminów zewnętrznych. Wyniki maturalne pokazują, że nasi abiturienci mają wyniki porównywalne z liceami – wyjaśnił dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 Tomasz Łodej

Na tak wysoką pozycję szkoły złożyły się następujące sukcesy uczniów:

– Wiktor Zych– laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

– Natalia Czarnecka, Iwona Nowak, Piotr Niewidomski, Maciej Wątor– finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

– Maciej Wątor– laureat Olimpiady Spedycyjnej

– Iwona Nowak- finalistka Olimpiady Spedycyjnej

– Jakub Środoń– finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

– Piotr Czekaj– Mistrz Polski w programowaniu sterowników PLC

Warto podkreślić, że absolwenci szkoły kontynuują edukację na prestiżowych wyższych uczelniach oraz pracują w specjalistycznych firmach technicznych czy informatycznych.

Możemy śmiało powiedzieć, że Zespół Szkół Nr 3 to doskonała kuźnia kadr technicznych. Szkoła jest liderem w województwie, ale jest również zauważana w Polsce zajmując 61 miejsce na 500 szkół technicznychpowiedział naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata

Chreptus w czołówce liceów

Dobry wynik w rankingu uzyskało również Liceum Ogólnokształcące Nr II, plasując się na 6 miejscu wśród szkół licealnych naszego województwa. Placówka otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły”.

Złotym znakiem jakości kształcenia, znanym jako złota tarcza, honorowane są szkoły, które znalazły się pomiędzy 1 a 200 miejscem wśród najlepszych szkół w Polsce. LO Nr II może poszczycić się w tym roku 1. miejscem w powiecie ostrowieckim wśród publicznych liceów ogólnokształcących, 6. w województwie i 188. miejscem w Polscewyjaśniła dyrektor LO Nr II Małgorzata Górecka-Smolińska.

W pierwszej „dwudziestce” województwa znalazły się jeszcze dwa inne powiatowe licea ogólnokształcące : LO Nr III im. Władysława Broniewskiego i LO Nr I im. Stanisława Staszica.

Powiat inwestuje w szkoły

W poprzedniej kadencji nie przeprowadzano remontów w szkołach. Obecny Zarząd Powiatu podejmuje starania, aby powstałe zaniedbania zostały zniwelowane. Podejmujemy działania w kierunku podniesienia warunków pracy i edukacji nauczycieli i uczniów. Stopniowo standardy będą szły w górę– stwierdziła starosta Dębniak.

Wart podkreślenia jest fakt, że mimo trudnej sytuacji finansowej Powiatu Ostrowieckiego przeznaczane są środki na remonty w szkołach. W 2019 roku udało się wygospodarować na ten cel 250 tysięcy złotych, które pozwoliły zrealizować najpilniejsze potrzeby remontowo-budowalne. W budżecie na 2020 rok wygospodarowano jeszcze większą kwotę, która sięgnie 380 tysięcy złotych.