Ostrowieccy policjanci podsumowali 2015 rok

2 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się narada roczna podsumowująca pracę ostrowieckiej policji w minionym roku. W spotkaniu uczestniczyli m. in. wicestarosta Eligiusz Mich, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, mł. insp. Roman Sobczak, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, podinsp. Tomasz Zawadzki.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Romanowi Sobczakowi  przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim mł. insp. Piotra Stępnia.
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podinsp. Tomasz Zawadzki podsumował pracę ostrowieckich policjantów w 2015 roku. W swym wystąpieniu omówił wszystkie obszary pracy Policji w oparciu o wyznaczone na lata 2013–2015 priorytety do realizacji. Omówił także zakres działań podejmowanych przez policjantów we współpracy z innymi służbami mundurowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowieckiego.

109-29581

Podczas narady głos zabrał wicestarosta Eligiusz Mich, który wysoko ocenił pracę ostrowieckiej policji oraz podkreślił wspólne działania i inicjatywy Policji i Powiatu Ostrowieckiego, m. in. wspólny zakup nowych radiowozów, debaty społeczne przestrzegające przed dopalaczami czy przekazanie kamizelek odblaskowych dla pieszych.

Przypominamy także, iż w maju 2015 roku Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda wraz Komendantem Tomaszem Zawadzkim wspólnie odebrali świętokrzyską nagrodę „Koziołka” za podjęcie szeregu, wykraczających poza zwykłe obowiązki, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i walki z przestępczością.

 

 

109-29587