Ostrowieccy licealiści ze stypendiami Prezesa Rady Ministrów

Krzysztof Łapan z  LO nr II im. J. Chreptowicza i Grzegorz Waliszczak z LO nr I im. St. Staszica podczas uroczystej Gali Stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odebrali w Dniu  Edukacji Narodowej dyplom z rąk Premier RP Beaty Szydło. W uroczystości uczestniczyli także starosta ostrowiecki Zbigniew Duda oraz dyrektorowie obu szkół.

Krzysztof Łapan – uczeń klasy 3b matematyczno-fizyczno-informatycznej w LO nr II im. J. Chreptowicza, to dwukrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

– Tegoroczne obchody przyznawania nagród polskim stypendystom to z pewnością unikatowe dla mnie doświadczenie – mówi Krzysztof. – Osobiste gratulacje ze strony Pani Premier RP i Pani Minister Edukacji Narodowej to ogromny zaszczyt. Czuję wielką radość i wielkie wyróżnienie, że miałem przyjemność doświadczyć tak wspaniałych wrażeń.

Krzysztof Łapan to uczeń wszechstronnie uzdolniony, kilkukrotny laureat różnych konkursów przedmiotowych, najczęściej  z języka angielskiego, w których zawsze był bezkonkurencyjny. Pokonując kilka tysięcy rywali z całego kraju, zdobył I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Fox oraz w Ogólnopolskim Konkursie JERSZ English ACE. Świetnie poradził sobie także  podczas niezwykle trudnych eliminacji Olimpiady Języka Angielskiego, kwalifikując się do etapu ustnego. Pierwsze miejsce  w Polsce zdobył także w ogólnopolskim konkursie „The Faces of America”, w którym to wraz z dwoma kolegami z klasy pokonał kilkadziesiąt drużyn z całej Polski. Krzysztof wielokrotnie wyróżniał się  znakomitą znajomością języka angielskiego, talentem literackim, umiejętnością logicznego myślenia oraz ogromną wiedzą na temat kultury i literatury krajów anglojęzycznych.

Warto podkreślić jeszcze inne zdolności językowe Krzysztofa – bez problemu porozumiewa się w języku niemieckim i i francuskim, a literaturę obcą czyta w oryginale. Poza tym Krzysztofa cechuje wszechstronność i ciekawość wiedzy z różnych dziedzin życia – Krzysztof każdego roku osiąga imponujące wyniki w uczeniu się wszystkich przedmiotów realizowanych w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym ( w roku  szkolnym 2015/2016 osiągnął średnią ocen 6,0!). Zdolny uczeń interesuje się jeszcze astronomią, historią i sportem. Jego pasją są podróże.

W środowisku szkolnym Krzysztof nie jest postrzegany wyłącznie jako zdolny uczeń. Dla rówieśników jest superkolegą o dużym poczuciu humoru, a dla nauczycieli niezwykle sympatyczny młodym człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i szerokich horyzontach myślowych.

Grzegorz Waliszczak jest uczniem klasy III o profilu biologiczno-chemicznym Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim. Już w szkole podstawowej został laureatem etapu wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego. Jako uczeń Publicznego Gimnazjum Nr 1 uzyskał tytuł laureata aż w 8 konkursach przedmiotowych – z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, historii, biologii, fizyki i informatyki. Dwukrotnie otrzymał tytuł Ucznia Roku przyznawany przez Prezydenta Miasta Ostrowca. Grzegorz jest laureatem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej oraz finalistą Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy Teologicznej, co zwalnia go z egzaminów maturalnych z w/w przedmiotów, dając mu wynik 100% na poziomie rozszerzonym. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał dwukrotnie Stypendium Ministra Edukacji oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jako jedyny uczeń z Ostrowca został uhonorowany przez Kuratora Oświaty w Kielcach tytułem Diamentu Świętokrzyskiej Oświaty. Jego średnia ocen na koniec roku szkolnego to 6,0. Grzegorz interesuje się językami obcymi (dodatkowo uczy się języka rosyjskiego i arabskiego), chemią, biologią, literaturą antyczną oraz historią Armenii. Cyklicznie zamieszcza swoje artykuły w ormiańskm czasopiśmie Awedis.

pa147823 pa147826 pa147828 pa147843 pa147844 pa147845 pa147846 pa147850 pa147852 pa147854

pa147821-copy pa147836-copy pa147837-copy pa147841-copy pa147847-copy