“Orły dla Niepodległej” – PODZIĘKOWANIA

W imieniu władz samorządowych powiatu ostrowieckiego dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, a w szczególności:

– wszystkim uczestnikom Rajdu Gwiaździstego „Orły dla Niepodległej” – tym najstarszym i tym najmłodszym: dzieciom, osobom niepełnosprawnym, rodzinom, grupom zorganizowanym, uczniom, nauczycielom – za podchwycenie idei radosnego uczczenia Święta Niepodległości,

– Harcerzom ZHP Ostrowiec oraz Jednostce Strzeleckiej „Strzelec”, Sławomirowi Miszczukowi – dyrektorowi  Liceum Ogólnokształcącego nr II im. J. Chreptowicza, członkom Oddziału PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej za poprowadzenie tras Rajdu Gwiaździstego,

– członkom Klubu Przyjaciół Pojazdów Dawnych „Singiel” za liczne uczestnictwo i pomoc w organizacji,

– członkom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej za pomoc w organizacji,

– parlamentarzystom, przedstawicielom gmin oraz radnym miejskim i powiatowym, dyrektorom szkół i jednostek powiatowych za udział w uroczystości,

– ks. Tomaszowi Flisowi za odmówienie Modlitwy za Ojczyznę,

– „Perłom” Ryszarda Góry za oprawę artystyczną Święta Niepodległości,

– Policji, Harcerzom oraz Strzelcom za pełnienie warty honorowej pod Pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego oraz za pomoc w utrzymaniu ładu i porządku,

– Panu Władysławowi Góralskiemu za wcielenie się w rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego i poprowadzenie uczestników obchodów,

– Bursie Szkolnej oraz piekarni „Małgorzatka” za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla uczestników rajdu,

– Grupie rekonstrukcyjnej Rangers za pokaz ataku grupy szturmowej oraz zaprezentowanie stoiska z replikami broni,

– Gminie Ostrowiec za udostępnienie terenu Parku Miejskiego,

– pracownikom Starostwa Powiatowego w Ostrowcu  Świętokrzyskim za ogromny wkład pracy włożony w organizację obchodów narodowego święta.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, którzy wzięli udział w organizowanych w drugich powiatowych obchodach Święta Niepodległości. Cieszymy się, że ta forma uczczenia tego radosnego święta po raz kolejny spotkała się z Państwa akceptacją i wielkim entuzjazmem.

 

                                                                            Starosta Ostrowiecki

                                                                                 Zbigniew Duda