„Opowiedz leśna dróżko o partyzanckich czasach”

„Tarzan- ułan z Zawichostu” to tytuł filmu dokumentalnego opowiadającego o wojennych losach Tomasza Wójcika, żołnierza NSZ i AK. Ostrowiecka premiera obrazu przyciągnęła tłumy Ostrowczan, wśród których bardzo liczną grupę stanowiła młodzież szkolna. Duże wsparcie finansowe zapewnił producentom Powiat Ostrowiecki obok Polskiej Spółki Gazowej i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  • Chcemy poznawać prawdziwą historię Polski, dlatego wspieramy różnego rodzaju wydarzenia i przedsięwzięcia, które wyciągają z zakamarków historii naszych bohaterów. Kiedy dowiedzieliśmy się, że powstaje film o Tarzanie, bez wahania podjęliśmy decyzję o finansowym wsparciu– podkreślił starosta ostrowicki Zbigniew Duda