Opieka medyczna na miarę XXI w. Nowy pawilon SOR oficjalnie otwarty.

Dzisiaj został oficjalnie oddany do użytku nowy budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowy budynek SOR-u to wspaniały gmach z doskonałym wyposażeniem.

– Budowa SOR-u trwała od czerwca 2018 roku do końca marca tego roku – mówi starosta ostrowiecki Marzena Dębniak. – Trochę przy oddaniu SOR-u przeszkodziła pandemia, ale budynek jest już gotowy. Wszystko z myślą o pacjentach oraz personelu. Koszt inwestycji to prawie 12 ,5 miliona złotych. Z czego ponad 5 milionów złotych to środki unijne, ponad 2 miliony zł. środki z budżetu powiatu i 4,8 mln zł. środki własne ZOZ Ostrowiec. Nowy budynek jest kompleksowo wyposażony. Z całą pewnością będzie potrzebny wzrost zatrudnienia w tym oddziale. To nie koniec inwestycji w szpitalu. Przed nami jeszcze budowa lądowiska dla helikopterów oraz remonty oddziałów.

Pani starosta podziękowała za pomoc w realizacji inwestycji: Ministrowi Zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Andrzejowi Bętkowskiemu, prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławowi Górczyńskiemu, burmistrzom i wójtom okolicznych gmin

-Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony jest zgodnie z przepisami na poszczególne strefy-mówi dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Andrzej Gruza. – Obecnie jest zdecydowanie więcej miejsca niż w poprzedniej siedzibie tego oddziału. Zdecydowanie poprawi się komfort pracy dla personelu, a także warunki dla pacjentów.

Obecni na uroczystości parlamentarzyści senator Jarosław Rusiecki oraz poseł na Sejm RP Andrzej Kryj serdecznie pogratulowali Pani Staroście realizacji inwestycji. Gratulacje złożył także prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

– Budynek jest wspaniały i bogato wyposażony, ale największą wartość stanowią pracownicy szpitala- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Życzę Państwu, aby pacjenci opuszczający ostrowiecki szpital byli zadowoleni. Wszyscy wspólnie musimy budować markę naszego szpitala.

Pan Prezydent przekazał prezenty dla pracowników oraz najmłodszych pacjentów.

Budynek nowego SOR -u powstał w ramach realizacji projektu: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”. Całkowity koszt inwestycji to 12 830 609,76 zł, z czego – 5 346 288,06 to środki Unii Europejskiej, 2 340 419,56 zł – środki budżetu powiatu ostrowieckiego oraz 4 807 350,34 zł to wkład własny szpitala. Jak mówiła starosta M. Dębniak nowy SOR to nowa jakość świadczonych usług dla pacjentów oraz komfort pracy dla personelu oddziału. Środki budżetu powiatu zostały zagospodarowane w roboty budowlane, jako dofinansowanie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na realizację zamówienia, a kwotą zaproponowaną przez oferenta, a także na dodatkowe prace wynikłe w trakcie realizacji zadania oraz na zakup nowego sprzętu i wyposażenia. W ramach inwestycji dokonano rozbudowy budynku głównego ZOZ o nowy pawilon. Budynek został wykonany na planie prostokąta w wewnętrznym dziedzińcu od strony wjazdu na teren szpitala. Przebudowie zostały poddane także istniejące pomieszczenia. Wykonano nowe instalacje sanitarne, centrale wentylacyjne, hydrofornię oraz przepływowy zbiornik wody. Obiekt wyposażony jest w nowe instalacje elektryczne i teletechniczne. Oddział wyposażony jest również w przestronną poczekalnię dla pacjentów, umożliwiającą komfortowe oczekiwanie na rejestrację, a także w sale zabiegowe i diagnostyczne z nowym sprzętem oraz inną aparaturą pomocną w diagnozowaniu pacjentów. Starosta M. Dębniak podkreślała znaczenie współpracy pomiędzy samorządami w tworzeniu inwestycji służących mieszkańcom powiatu ostrowieckiego.

Uroczystość poprzedziła Msza św. w Sanktuarium NMP Saletyńskiej , którą w intencji pracowników szpitala i pacjentów, odprawił ks. prałat Zbigniew Wiatrek. Nowy obiekt został również poświęcony. Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić nowy oddział. Gospodarze uroczystości złożyli podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do pomyślnego zakończenia inwestycji. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pamiątkowe upominki.