OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…”

XI Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w tym roku pod hasłem „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE…”. Wydarzenie organizowane jest rokrocznie przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.
W tym roku Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza zostało zaproszone jako partner wielu inicjatyw organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym samym, uczniowie wezmą udział
w licznych wydarzeniach organizowanych w: Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Centrum Kultury, Biurze Wystaw Artystycznych oraz w Liceum Ogólnokształcącym Nr II. Będą mieli możliwość spotkania z osobami, które reprezentują różne profesje, jednak cechuje je wspólny mianownik – pasja i powołanie. Patronami medialnymi XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery są: Echo Dnia, Gazeta Ostrowiecka oraz OstrowiecNews.