Ogólnopolski Konkurs Administrowania Siecią Komputerową

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 (THM) Maciej Janicki i Kamil Mazur (klasa 3 technik informatyk) zajęli czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Administrowania Siecią Komputerową “Firma w Opałach”.

Konkurs został rozegrany w maju i czerwcu 2017 r. na specjalnie do tego celu uruchomionej platformy learningowej. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie kilka problemów w systemie informatycznym fikcyjnej firmy, znalezienie luk w systemie oraz sposobów ich eliminacji, a także metod zabezpieczenia. W rozgrywkach konkursowych Maciek zajął 5 miejsce w Polsce (I etap), a następnie 3 miejsce w II etapie turnieju. Z kolei Kamil zajął 8 miejsce w I etapie i uzyskał wyróżnienie. Obaj uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu administracji sieciami komputerowymi oraz zarządzania usługami sieciowymi, wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania w klasach technik informatyk.

9 czerwca 2017 r. Kamil Mazur (kl. 3 Tia) wraz z opiekunem Zbigniewem Kaletą uczestniczył w uroczystej gali finałowej konkursu. Wręczenie nagród miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. W rozgrywkach finałowych konkursu Kamil uzyskał wyróżnienie, a nieobecny na gali z powodu praktyk zagranicznych, Maciej Janicki ostatecznie zdobył miejsce IV.

Wszyscy uczestnicy gali mieli możliwość wysłuchania ciekawego, przeprowadzonego w humorystyczny sposób wykładu z informatyki, który poprowadził p. Marcin Zemła (właściciel firmy Informatics Jaworzno). Pan Marcin, pomysłodawca konkursu oraz nauczyciel informatyki w I LO w Jaworznie, był jednocześnie jednym ze sponsorów cennych nagród w konkursie.

Na zakończenie konkursu uczestnicy gali wzięli udział w panelu dyskusyjnym nt. informatyki oraz kierunków jej rozwoju w szkołach. Honorowy patronat na konkursem objął Śląski Kurator Oświaty oraz Prezydent miasta Jaworzno.

– Konkurs miał niezwykle ciekawą, niespotykaną dotychczas formułę, pozwolił nam na rozwinięcie naszych zainteresowań oraz wiedzy informatycznej – mówi „sieciowiec” Kamil. Już planujemy udział w II edycji konkursu za rok.

– Doświadczenie przyda nam się w przyszłości, zwłaszcza, że planujemy studia związane z informatyką śledczą – dodaje Maciek. Konkurs utwierdził nas w wyborze zawodu.

Organizatorzy podkreślili bardzo dużą wiedzę praktyczną uczestników konkursu, dotyczącą metod zabezpieczania sieci rozległych. Problemem okazało się także wyłonienie ścisłych finalistów, gdyż wszyscy doskonale poradzili sobie z zadaniami. Ostatecznie o wynikach konkursu zadecydował czas nadesłania rozwiązań, a różnice czasowe były zaledwie kilkuminutowe.