Ogólnopolska impreza naukowa w Broniewskim

 

W dniach 2-4.06.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.  odbędzie się wielka ogólnopolska impreza naukowa – eliminacje centralne Olimpiady Innowacji Technicznych i  Wynalazczości (blok B -„Wynalazczość). Honorowy patronat nad tym trzydniowym świętem nauki objęli: Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek i Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Olimpiada Innowacji Technicznych i  Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł „Młodego Innowatora” organizowana jest rokrocznie już od 47 już lat przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w tym roku honorowy patronat nad tą imprezą objęła również Komisja Europejska poprzez swoje Przedstawicielstwo w Polsce. Olimpiada jest organizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. „w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad” i skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski. Laureaci i finaliści tejże olimpiady otrzymują bez rekrutacji indeksy wszystkich uczelni technicznych w naszym kraju oraz niektórych uniwersytetów, np. UJ, a sama olimpiada jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna, i prestiżowa zarówno dla szkoły, jak i dla całego powiatu ostrowieckiego.

Liceum Ogólnokształcące nr III to szkoła, która od 6 lat co rok bierze udział w tej olimpiadzie (działalność tę zapoczątkował i prowadzi z wieloma sukcesami dyr. szkoły R. Warda) i rokrocznie jej uczniowie zdobywają tytuły finalistów lub laureatów. Od 2011 do 2016 r. szkoła miała w obu blokach  tej olimpiady 25 uczestników eliminacji centralnych, z czego 8 osób zostało laureatami, a 15 finalistami. Również w tym roku 11 osób zakwalifikowało się do eliminacji centralnych obu bloków olimpiady, a wyniki tej rywalizacji będą znane w czerwcu.

Tradycją stało się, że takim właśnie placówkom PZSWiR powierza organizację eliminacji centralnych, które każdorazowo odbywają się w innej polskiej szkole, jako dowód uznania dla dokonań jej uczniów i ich nauczycieli. W tym roku ten honor spotkał również LO nr III w Ostrowcu Św, które zostało gospodarzem eliminacji centralnych olimpiady dla uczestników z całej Polski. 

Jest to ogromne (trzydniowe) przedsięwzięcie naukowe. 84 uczestników eliminacji centralnych z całego kraju wraz z opiekunami oraz główni organizatorzy całości olimpiady i członkowie jury to około 130 osób. Ponadto na uroczyste podsumowanie wyników w niedzielę 4.06.2017 r. zaproszono również wielu gości- oprócz wymienionych już  honorowych patronów, również partnerów tego przedsięwzięcia, takich jak rektorzy wyższych uczelni (UMCS, PŚ w Kielcach, WSBiP), prezesi  firm pomagających szkole zorganizować uroczystość (np.: Cementowni Ożarów, Huty Celsa Ostrowiec, Stowarzyszenia Delta, Zakładów Porcelany w Ćmielowie, działających w mieście banków i wielu innych) oraz lokalne władze
i dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oświatowych.

Oprócz trzystopniowych eliminacji (dwie pisemne i ustne) szkoła organizuje uczestnikom noclegi, wyżywienie i atrakcje o charakterze naukowym, np. zwiedzanie Krzemionek Opatowskich, Zakładów Huta –Celsa Ostrowiec, Fabryki Porcelany i Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie oraz bałtowskich atrakcji turystycznych wraz z kinem 5D.

Najważniejsze jednak będą zmagania uczestników olimpiady, gdyż ich wyniki mogą zapewnić laureatom i finalistom nie tylko prestiż i smak zwycięstwa, ale też upragnione indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju, a szkołom miejsca w Rankingu Perspektyw- najlepszych szkół w Polsce. Dlatego też zainteresowanie imprezą jest duże, a patronaty medialne objęły nad nią: TVP 3 Kielce, Lokalna.TV, LTVK Krzemionki, Radio Kielce, Gazeta Ostrowiecka, Echo Dnia Ostrowiec i Wiadomości Świętokrzyskie.  

Wszystkich zainteresowanych serdeczne zapraszamy.