Ognisko integracyjne uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących

W dniu 24.09. 2021r., zgodnie z wieloletnią tradycją naszego liceum, uczniowie klas pierwszych wzięli udział w ognisku integracyjnym. Tym razem odbyło się ono w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym. Pod opieką swoich wychowawców: pani Beaty Kot, pani Katarzyny Wójcik-Nogal, pani Wioletty Szymczak oraz pana Dariusza Kaszuby pierwszoklasiści uczestniczyli w zwiedzaniu JuraParku, Oceanarium oraz tradycyjnym ognisku. Wspólny pobyt młodzieży uatrakcyjnili również nauczyciele wychowania fizycznego: pani Katarzyna Mierzwińska-Cichosz, pan Tomasz Włodarski, pan Maciej Krawczyk oraz pan Mirosław Bocheński, organizując ciekawe gry sportowe, nad bezpieczeństwem których czuwali także uczniowie klas trzecich. Wyjazd okazał się bardzo przyjemnie spędzonym czasem, a śmiech, zabawy, gry oraz wspólne rozmowy posłużyły umocnieniu więzi klasowych i nawiązaniu cennych relacji koleżeńskich.