Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  na członków Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.