Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektowej ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Zarządzenie Nr Or.I.120.1.77.2021 Starosty Ostrowieckiego z dnia 01.09.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu ,,Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik  nr 3