Ogłoszenie w sprawie określenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w okresie rozliczeniowym wrzesień grudzień 2017r.

Ogłoszenie