Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Treść ogłoszenia