POWIATOWY URZĄD PRACY OTWARTY DLA INTERESANTÓW!

Już od  15 lutego br.  (poniedziałek) Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza interesantów do bezpośredniego kontaktu, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego.

Po kilkutygodniowych ograniczeniach dotyczących bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu, wymuszonych epidemią, dyrektor Małgorzata Stafijowska, aby usprawnić załatwianie spraw interesantom,  podjęła decyzję o otwarciu na stałe PUNKTU PODAWCZEGO ( wejście od strony dawnego THM), w którym będzie można uzyskać informacje oraz złożyć wszelkiego rodzaju dokumenty. Dodatkowo otworzone będzie także główne wejście. Do urzędu będzie można wejść za zgodą pracownika PUP, który będzie obsługiwał punkt informacyjny przy głównym wejściu. Osobiście interesanci będą mogli załatwić sprawy z zakresu: -rejestracji osób bezrobotnych, podpisywania umów w ramach poszczególnych instrumentów, odbioru skierowań do pracy lub stażu (wydawane będą na stanowiskach obsługi doradców klienta), odbioru zaświadczeń, spotkań z pośrednikiem pracy lub doradcą zawodowym oraz składania ofert pracy. Obecnie wyznaczony termin stawiennictwa w urzędzie dla osób bezrobotnych pozostaje nadal w formie telefonicznej. Natomiast o sposobie kolejnych kontaktów decyduje doradca klienta.  Przy wejściu do urzędu należy pamiętać o zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych: konieczności zakrywania usta i nosa maseczką, dezynfekcji rąk, zachowania odległości minimum 1,5 m.

Przy stanowisku będzie mogła znajdować się tylko jedna, obsługiwana osoba.