Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punków nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą “Prowadzenie na terenie Powiatu Ostrowieckiego punków nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.