Ogłoszenie nr 6/2020 w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Referacie Organizacyjno – Administracyjnym.

Treść ogłoszenia.