Ogłoszenie Nr 5/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

Treść ogłoszenia.