Ogłoszenie dotyczące składania propozycji projektów do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

W związku z przystąpieniem Powiatu Ostrowieckiego do opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie naszego powiatu w najbliższych latach, które przyczynią się do jego rozwoju.

Projekty można zgłaszać w terminie do 20 sierpnia 2021 r. poprzez przesłanie wypełnionej fiszki, dostępnej pod adresem  https://forms.gle/VZkzgM93ZJewj3Yh8.

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu projektów przez Zespół ds. opracowania Strategii, wybrane projekty zostaną ujęte w dokumencie strategicznym.