Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

ZOSTAŃ UCZNIEM SMS!!!

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego to szkoła wyjątkowa.
Nasza dewiza to: S-sport, M- marzenia, S-sukces. Mamy doświadczenie i bardzo duże osiągnięcia w pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. Umożliwiamy profesjonalny trening pod kierunkiem trenerów z bogatym dorobkiem zawodowym, którzy przygotowują do współzawodnictwa na poziomie co najmniej centralnym, otwierając drogę do sportowej kariery. Szkolenie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez polskie związki sportowe. Nasi uczniowie osiągają sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Wśród naszych uczniów i absolwentów są medaliści mistrzostw Polski i Europy, członkowie kadry narodowej, m.in. Mateusz Borkowski, Agnieszka Filipowska, Klaudia Grzelak, Julia Szafrańska, Michał Klimas, Dominik Bielawa, Jan Król, Aleksander Ozga. Oprócz sukcesów indywidualnych notujemy wysokie lokaty w sportach zespołowych. Szkoła po raz kolejny została wyróżniona tytułem „Najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej województwa świętokrzyskiego”.  W rozgrywkach powiatowych czy wojewódzkich nie mamy sobie równych.

 

PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Typ szkoły Klasa Przedmioty
punktowane
Przewidywane przedmioty
rozszerzone
Szkoła Podstawowa
Mistrzostwa Sportowego
Klasy VI, VII, VIII; dyscypliny: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka ręczna chłopców, piłka nożna chłopców, pływanie, waterpolo,  

 

 

 
Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
I a – piłka ręczna chłopców, boks, judo,
taekwondo olimpijskie
·         język polski

·         matematyka

·         I  język obcy

·         geografia

·         I język obcy

·         język polski / matematyka

·         geografia / biologia /
fizyka  / chemia / historia

I b – pływanie, waterpolo,
lekka atletyka
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
I e – piłka nożna chłopców

 

 

W naszej szkole funkcjonują: ośrodki Polskiego Związku Pływackiego w pływaniu i waterpolo (liceum, szkoła podstawowa), Siatkarskie Ośrodki Szkolne dla dziewcząt (liceum, szkoła podstawowa), OSPR, tj.  Ośrodek Szkolenia w Piłce Ręcznej dla chłopców (szkoła podstawowa). Współpracujemy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Polskim Związkiem Pływackim, Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej oraz ostrowieckimi klubami sportowymi, m.in. KSZO Ostrowiec, GUMP Ostrowiec, MUKS Ostrowiec.

 

Zapewniamy minimum 16 godzin treningu, indywidualny sprzęt sportowy. Dysponujemy doskonale wyposażoną bazą treningową: posiadamy pełnowymiarową halę, stadion z bieżnią lekkoatletyczną, siłownię, korzystamy też z innych obiektów sportowych, w tym trzech pełnowymiarowych hal, basenu olimpijskiego i odnowy biologicznej, boisk trawiastych. Organizujemy obozy szkoleniowe. Uczniowie objęci są opieką fizjoterapeuty, pielęgniarki szkolnej i stomatologa, a także pedagoga i psychologa. Uczniom spoza Ostrowca zapewniamy miejsce w internacie.

 

O przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego mogą się ubiegać uzdolnieni sportowo chłopcy i dziewczęta, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
  • posiadają, w przypadku kandydatów uprawiających pływanie, aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz są w klubie pływackim będącym członkiem PZP,
  • przynależą do klubu sportowego lub szkolnego klubu sportowego i mają udokumentowane uprawianie piłki siatkowej, piłki ręcznej, lekkoatletyki, waterpolo, piłki nożnej, boksu, judo lub taekwondo olimpijskiego.

Uczeń podejmujący naukę w SMS Ostrowiec może nadal reprezentować barwy swojego dotychczasowego klubu – nie ma konieczności zmiany przynależności klubowej do klubu będącego partnerem sportowym szkoły.

Gwarantujemy stworzenie warunków umożliwiających godzenie uprawiania sportu z nauką poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych. Praca z uczniem nastawiona jest na indywidualny rozwój umiejętności sportowych, ale także intelektualnych. Wychowaliśmy laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych oraz ogólnopolskich konkursów artystycznych, fotograficznych, historycznych, ekologicznych, krajoznawczych. O wysokim poziomie dydaktycznym w naszych szkołach świadczą bardzo dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych, znacznie przewyższające średnie wojewódzkie czy krajowe, oraz wysoka zdawalność matur.

Szczegółowe informacje na profilu fb, stronie www.sms.ostrowiec.pl lub w sekretariacie szkoły
tel./fax 41 262 48 06, email: sekretariat@sms.ostrowiec.pl

ZOBACZ, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH. ZAPRASZAMY!!!!