Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 3 “THM”

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

 w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZS3 TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI, OTWARTA NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI I PLANUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ SWOICH UCZNIÓW

Marką naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania, zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących.

NASZE TECHNIKUM (dawne THM) TO SZKOŁA NAJKORZYSTNIEJSZEGO WYBORU

Ci, którzy poważnie myślą o dobrej zawodowej przyszłości, powinni nam zaufać i dołączyć do uczniów Technikum nr 3, bo:

 • jesteśmy w gronie najlepszych: 1 miejsce w województwie świętokrzyskim, 61. miejsce w kraju,
 • posiadamy certyfikaty i odznaki: „Złotej Szkoły”, „Szkoły na medal”, „Bezpiecznej placówki oświatowej”, „Szkoły zdobywców talentów”, „Szkoły równego traktowania”,
 • to szkoła doskonale przygotowująca do egzaminów maturalnych: matura 2019 – 40. miejsce w kraju,
 • to miejsce, gdzie uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w konkursach i olimpiadach na szczeblu centralnym,
 • to nauka w przyjaznej atmosferze i pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • to szkoła bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne,
 • to placówka w pełni skomputeryzowana: 250 zestawów komputerowych,
 • to szkoła odnosząca sukcesy sportowe w różnych dyscyplinach,
 • to miejsce, gdzie dzięki partnerskiemu traktowaniu młodzieży przez nauczycieli, atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji, stworzone są możliwości szerokiego rozwoju kulturalnego i intelektualnego uczniów.

Absolwencie szkoły podstawowej – jesteśmy pewni, że umiesz dokonywać właściwych wyborów i nie zmarnujesz szansy na:

 • możliwość zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
 • uczestnictwo w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Hiszpanii i Niemczech, realizowanych w ramach programu Erasmus+,
 • skorzystanie z profesjonalnych szkoleń orgaznizowanych przez renomowane firmy i zakłady pracy,
 • zdobycie dodatkowych kwalifikacji w ramach realizacji programów unijnych,
 • rozwijanie swoich zainteresowań, nie tylko tych związanych z wybranym zawodem, ale np.: filmowych, recytatorskich, turystycznych,
 • możliwość zdobycia wielu dodatkowych certyfikatów (w tym EUROPASS MOBILITY – międzynarodowego certyfikatu umożliwiającego podjęcie pracy w całej Unii Europejskiej).

NASZA SZKOŁA TO TWOJA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Wiesz, ile jesteś wart, więc walcz, żeby nie stracić szansy na doskonały start w dorosłe życie.

W Technikum nr 3 zdobywasz konkretny zawód i umiejętności praktyczne. W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę w zawodach:

 • TECHNIK ELEKTRONIK
 • TECHNIK ELEKTRYK
 • TECHNIK INFORMATYK
 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK MECHATRONIK
 • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

UWAGA: KSZTAŁCENIE W DANYM ZAWODZIE BĘDZIE MOŻLIWE TYLKO WÓWCZAS, GDY LICZBA KANDYDATÓW NIE BĘDZIE MNIEJSZA NIŻ 17 OSÓB.

Zespół Szkół nr 3

Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Św.

tel./fax. 41 265 45 81

www.zs3ostrowiec.pl

zshthm@poczta.onet.pl

facebook.com\zs3ostrowiec

 

SONY DSC