Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zawsze chciałeś poznać tajniki naprawy pojazdów samochodowych i motocykli? Chcesz zarabiać na życie jako programista-operator obrabiarek sterowanych komputerowo? A może marzysz o projektowaniu fryzur lub wykonywaniu specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych ciała? Jeśli chcesz się zatroszczyć o swoją przyszłość – nasza oferta edukacyjna jest dla Ciebie!

 

Technikum Nr 4 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 Kursy kwalifikacyjne
Dla absolwenta szkoły podstawowej, nauka trwa 5 lat Nauka trwa 3 lata
Technik mechanik

– z uwzględnieniem obrabiarek CNC

Mechanik pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych Kierowca mechanik
Technik usług fryzjerskich Elektromechanik pojazdów samochodowych
Fryzjer
Liceum Ogólnokształcące NR II dla dorosłych
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych

W zależności od liczby chętnych istnieje możliwość łączenia klas, czyli może powstać  np. klasa 1technik mechanik/technik usług fryzjerskich, gdzie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących obywać się będą wspólnie,
a z przedmiotów zawodowych w stosownych specjalnościach.

CO NAS WYRÓŻNIA?   DLACZEGO MY?

 • Warsztaty Szkolne „Samochodówki” zostały uznane za najnowocześniejsze w regionie.
 • Jako jedyna szkoła w Powiecie Ostrowieckim gwarantujemy swoim uczniom kształcenie umiejętności praktycznych w specjalistycznych pracowniach Warsztatów Szkolnych, wyposażonych w profesjonalne – identyczne jak funkcjonujące na rynku pracy – maszyny oraz urządzenia.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – przeprowadzany jest w naszej placówce. Posiadamy uprawnienia Ośrodków Egzaminacyjnych we wszystkich kształconych zawodach.
 • Jako jedyna szkoła w Powiecie zapewniamy swoim uczniom bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.
 • Jesteśmy liderem pod względem pozyskania funduszy unijnych z PO Kapitał Ludzki.
 • Zagraniczne staże oraz praktyki zawodowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Węgrzech pozwalają zdobyć naszym uczniom Certyfikat Europass Mobility, umożliwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach UE.
 • Organizujemy wycieczki zawodoznawcze, akcje charytatywne, akcje krwiodawstwa, adopcja na odległość.
 • Zajęliśmy II miejsce w powiecie ostrowieckim, a XIV w województwie świętokrzyskim w rankingu liceów

i techników PERSPEKTYWY 2019.

 • Posiadamy tytuł Szkoła Dialogu Fundacji Forum Dialogu Między Narodami.
 • Szkoła otrzymała Certyfikat Amnesty International „Razem mamy siłę” STOP DYSKRYMINACJI.
 • Uzyskaliśmy prestiżowy Tytuł Innowacyjna Szkoła Zawodowa na rynku pracy.
 • Placówka zdobyła trzy sprawności w Ogólnopolskim Programie Uczeń z klasą.
 • Jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w województwie szczycimy się tytułem laureata Ogólnopolskiego Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej Otwarta Szkoła.
 • W roku 2013 placówka została zaproszona przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do ścisłego grona członków Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. A. Mickiewicza 1,

tel. (41) 266 78 20, tel./fax (41) 266 78 10, zsnr4ostrowiec

Regulamin rekrutacji dostępny na stronie: www.ckziuostrowiec.pl

PRZYJDŹ I ZOBACZ – U NAS NIE ZGUBISZ SIĘ
W TŁUMIE!