Odznaczenia i awanse dla policjantów z Powiatu Ostrowieckiego

Odznaczenia i awanse dla policjantów z Powiatu Ostrowieckiego

22 lipca tradycyjnie już w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Funkcjonariusze otrzymali odznaczenia, awanse, a ostrowiecka jednostka policji nowoczesny radiowóz.

W obchodach, które rozpoczęto od mszy świętej w Kolegiacie Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięli udział m.in. Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki, Eligiusz Mich – wicestarosta, insp. Zbigniew Kotarski – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, policjanci i ich rodziny.

Kobiety w policji

Tegoroczne święto policji to podwójne święto, bowiem w tym roku przypada 90. rocznica wstąpienia do policji pierwszych kobiet. W ostrowieckiej jednostce służy obecnie 209 osób, w tym 25 kobiet. Z ust komendantów padły podziękowania dla funkcjonariuszy za ich codzienną służbę na rzecz spo-łeczności lokalnej, a dla rodzin za wyrozumiałość. – Dla mnie jest to trzecie święto w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo dobrze się tu z wami czuję i jestem z Was dumny – powiedział Tomasz Zawadzki – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Dziś awanse na wyższe stopnie odbiera łącznie 77 funkcjonariuszy, czterech za długoletnią służbę srebrne medale, natomiast pięciu medale brązowe. – Po raz pierwszy również mamy na święcie swój poczet ze sztandarem.

Niebezpieczny zawód

Dalszych sukcesów życzył starosta Zbigniew Duda, nadmieniając, że zawód policjant to trudny i niebezpieczny fach. – Wasz trud i oddanie są godne najwyższego szacunku. Służba policyjna to szlachetna służba, naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Podejmujecie decyzje, od których zależy ludzkie życie – powiedział starosta. – Życzę, aby Wasze zaangażowanie znajdowały uznanie w oczach mieszkańców, a policyjny mundur otaczał społeczny szacunek.

Policjanci uhonorowani

Ważnym punktem obchodów było wręczenie medali, odznaczeń, awansów. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oznaczeni zostali nadkomisarz Wojciech Stachurski, komisarz Mariusz Wiączek, aspirant Rafał Zawadzki, starszy aspirant Grzegorz Zieja i młodszy aspirant Dariusz Kwiatkowski. Czterech policjantów odebrało nagrody Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach za realizację prowadzonych spraw oraz zatrzymania sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Wśród awansowanych na stopień podinspektora znalazł się komendant Tomasz Zawadzki, a wraz nim Cezary Bartkiewicz i Radosław Wójcik.

Piraci drogowi strzeżcie się

Powiatowe Obchody Święta Policji zakończono przekazaniem ostrowieckiej jednostce policji, w zamian za dobre wyniki w pracy, policyjnego radiowozu, wyposażonego m. in. w wideorejestrator. Tak nowoczesne auto z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Ostrowieckiego.