Odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego

Odbył się Konwent Starostów Województwa Świetokrzyskiego

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda uczestniczył w pierwszych w nowej kadencji obradach Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Obrady odbyły się w czwartek 15 stycznia w Opatowie. Spotkanie miało charakter organizacyjno-porządkowy.

W pierwszym posiedzeniu Konwentu kadencji 2014-2018 udział wzięli starostwie bądź przedstawiciele wszystkich powiatów województwa, a także Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Najważniejszymi punktami porządku obrad był wybór nowego Przewodniczącego Konwentu, którym ponownie został Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz wybór wiceprzewodniczących. Funkcje te będą pełnili Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Starosta Kazimierski Jan Nowak. Zgodnie z propozycją Przewodniczącego przy stole prezydialnym zasiadał będzie jeszcze Sekretarz, którym wybrany został Starosta Kielecki Michał Godowski.

W drodze głosowania starostowie uzgodnili kandydaturę przedstawiciela województwa do Zarządu Związków Powiatów Polskich i Komisji Rewizyjnej Związku. Zostali nimi kolejno Przewodniczący Konwentu oraz Starosta Konecki Bogdan Soboń.

Starostowie wypracowali też wspólne stanowisko przed zbliżającym się Zgromadzeniem ogólnym Związku Powiatów Polskich oraz Kongresem 25-lecia Samorządu Terytorialnego.

Konwent Starostów reprezentuje interesy członków Związku Powiatów Polskich z obszaru województwa świętokrzyskiego. Cele realizowane są poprzez współpracę z administracją rządową i samorządową, a także  z innymi instytucjami z obszaru województwa, wymianę doświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty, jak również podejmowanie wspólnych działań powiatów w wymiarze ogólnowojewódzkim.