Obwodnica Ćmielowa otwarta

Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj uczestniczyli w uroczystym otwarciu obwodnicy Ćmielowa. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów ciężkich w mieście oraz zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.