Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Przekazujemy do publicznej wiadomości rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO