OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Przekazujemy do publicznej wiadomości rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.(1419082_1224981)