Obradowali radni

W piątkowe popołudnie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Obszerna część dyskusji dotyczyła granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego, proponowanych rozporządzeniem ministra środowiska.  Według zapisu ŚPN powiększy swój obszar o 62,5 ha w gminie Waśniów  oraz pomniejszy o ponad 1 ha w obrębie Świętego Krzyża.

Swoje obawy co do zmian wyrazili radni: Robert Rogala i Piotr Maj. O korzyściach dla mieszkańców gminy Waśniów, których bezpośrednio dotyczy zmiana – enklawa lasów w Grzegorzowicach, pytał radny Marcin Jabłoński.  Na wątpliwości i pytania radnych odpowiadał obecny na obradach dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Jan Reklewski.

Starosta Marzena Dębniak podkreślała  znaczenie woli samorządu gminy Waśniów, który dwa dni wcześniej uchwałą Rady Gminy przyjął proponowane rozporządzeniem zmiany. Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego przyjęli uchwałę 14 glosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się, przy obecności 18 radnych.