Obradowali radni powiatowi

W dzień kobiet 8 marca, obradowali radni powiatu ostrowieckiego. Na sesji podjęto wiele ważnych dla mieszkańców spraw. Mówiono o inwestycjach drogowych, sytuacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,  a nawet zgłoszono projekt wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

 

Życzenia dla pań

Sesja rozpoczęła się od uroczystych życzeń panów dla wszystkich pań. Członkowie Zarządu Powiatu oraz Prezydium Rady Powiatu wręczyli wszystkim kobietom symboliczne tulipany.

Rok 2016 pod znakiem inwestycji drogowych

Jednym z najważniejszych punktów sesji było sprawozdanie z realizacji w 2016 roku inwestycji drogowych realizowanych na terenie powiatu ostrowieckiego. Obszerną prezentację multimedialną przedstawił naczelnik Wydziału Dróg, Jerzy Wrona.

– Prezentacja przedstawia wszystkie zrealizowane przez Powiat Ostrowiecki inwestycje drogowe. Przedstawiamy je w rozbiciu na poszczególne gminy. Zwracam uwagę na fakt, że przy realizacji tych inwestycji duży procent stanowią pozyskane przez nas środki zewnętrzne – wyjaśnił naczelnik.

Głos w sprawie sprawozdania zabrał również starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Zwracał on uwagę na fakt świetnej współpracy z ościennymi gminami, a jako przykład takiej współpracy podał przykład gmin Ćmielów i Bodzechów.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się w 2016 roku zrealizować tak dużą ilość inwestycji drogowych. Jest to nasz wspólny sukces. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt dobrej współpracy z gminami np. Ćmielów czy Bodzechów. Ubolewam jednak nad tym, że największa gmina powiatu, czyli Ostrowiec Świętokrzyski nie chce z nami współpracować- powiedział starosta Zbigniew Duda.

Jak zapewnił gospodarz powiatu, w nowym roku polityka proinwestycyjna będzie kontynuowana.

Siedziba SOSW

Dużym zainteresowaniem radnych cieszył się temat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na ul. Gulińskiego. Podjął go radny niezależny Mariusz Wesołowski. Zwrócił on uwagę na potrzebę zmiany dotychczasowej siedziby placówki. Swoją prośbę skierował do obecnej na sesji wiceprezydent miasta Marzeny Dębniak.

– Remont dotychczasowej siedziby byłby nieopłacalny. W związku z reformą oświaty i zachodzącymi zmianami jest to dobry czas, aby pomyśleć o zmianie siedziby i poprawy funkcjonowania tej placówki. Być może Gmina Ostrowiec wygospodaruje jakiś budynek, po którymś z gimnazjów – zaapelował radny.

W odpowiedzi wiceprezydent Marzenia Dębniak wyjaśniła, że reforma oświaty nie zakłada likwidacji gimnazjów, lecz ich wygaszenie, a o wolnych budynkach będzie można rozmawiać za 2 lata.

Apel o parking

Podczas sesji głos zabrał przewodniczący Społecznej Rady Szpitala, Krzysztof Ołownia. Zwrócił się on z prośbą o poparcie złożonego wniosku do Budżetu Obywatelskiego. Dotyczy on utworzenia nowych miejsc parkingowych przy szpitalu.

– Projekt zakład adaptację obecnego parkingu. W skutek tej reorganizacji, jesteśmy w stanie uzyskać około 30 miejsc parkingowych. Obecnie teren ten nie jest dobrze wykorzystany. Poza tym dochodzi tam do wielu kolizji. Zmiany zakładają system ukośnego parkowania czy zmianę miejsca postoju taksówek – wyjaśnił podczas sesji Krzysztof Ołownia.