Obradowali radni powiatowi. Były podziękowania dla Strażaków.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie na 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033, dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki, przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na roboty elektryczne przy kościele parafialnym realizowane w 2019 roku,  powierzenia Gminie Ćmielów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Gminy Ćmielów, powierzenia Gminie Bałtów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Bałtów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Bałtów,  powierzenia Gminie Kunów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie Gminy Kunów w zakresie realizacji zadania pn.: „Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów. Przyjęto również informację dotyczącą “Oceny zasobów pomocy społecznej” oraz “Raportu o stanie powiatu za 2018 rok”.

Ponadto gratulacje z rąk Starosty Ostrowieckiego Marzeny Dębniak, Przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka oraz Wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Andrzeja Jabłońskiego otrzymali Druh Krzysztof Gajewski (za zdobycie tytułu Strażaka Roku 2019 w Województwie Świętokrzyskim) oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nietulisku Dużym ( za zdobycie tytułu najlepszej jednostki OSP w powiecie ostrowieckim) na ręce Naczelnika Łukasza Kończaka i Prezesa Marka Maciąga. Zarówno Druh Krzysztof Gajewski jak i OSP w Nietulisku Dużym otrzymali tytuły w ramach plebiscytu, który zorganizowała i koordynowała gazeta Echo Dnia.