OBRADOWALI RADNI POWIATOWI

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni jednogłośnie przegłosowali między innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zamiaru prowadzenia Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  jako instytucji wspólnej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Za jednogłośne przegłosowanie tej uchwały podziękowała radnym starosta Marzena Dębniak, podkreślając, że powiat ostrowiecki zapewnia dotację na prowadzenie Muzeum, ale tylko w bardzo podstawowym zakresie. Niestety nie jest ona wystarczająca na realizację zadań jakie wiążą się z obecnością Muzeum na liście obiektów UNESCO, a także w zakresie rozwoju badań naukowych.

Obecny na sesji radny wojewódzki, Arkadiusz Bąk przekazał zebranym zapewnienie, że wszyscy radni z naszego terenu zasiadający w Sejmiku Wojewódzkim głęboko orędują za tym, aby we współprowadzenie Muzeum włączył się również Marszałek Województwa.

Z kolei radny Marek Bilski podziękował naczelnikowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, Tomaszowi Mroczkowi za sprawne przeprowadzenie akcji wykaszania poboczy, podkreślając że wynika to z dwuzmianowego systemu pracy pracowników Służby Drogowej Starostwa Powiatowego.