Obradowali Radni Powiatowi

W środę 4 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Podczas obrad przyjęto informację z realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach powiatu oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 754 (odcinek ok. 2 km) wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w gminie Kunów oraz zmiany w budżecie na 2019 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033.