Obradowali radni powiatowi

W ostatnią środę odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Podczas obrad podjęto dyskusję nad takimi sprawami jak: stan sanitarny Powiatu Ostrowieckiego w 2017 roku, zmiany w budżecie, zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych lub znajdujących się na terenie powiatu, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim na rok 2017. Ważnym punktem obrad były sprawy związane z sytuacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.