Obradowali radni powiatowi

30 listopada w starostwie odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Podczas obrad radni zapoznali się z informacją na temat ochrony środowiska w Powiecie Ostrowieckim za III kwartały 2017 roku oraz wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach podległych powiatowi i w gospodarstwach rolnych. Omówiono także sprawy z zakresu oświaty. Uchwalono „Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020”. Radnym przedstawiono także informację nt. bieżącej sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.