OBRADOWALI RADNI

Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Radni przyjęli ważne uchwały dotyczące działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wśród nich były sprawozdania z realizacji zadań jak i opracowane na kolejne lata wytyczne w zakresie polityki społecznej, które PCPR będzie realizował w postaci wieloletnich programów.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który obowiązywać ma do 2026 roku, Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021- 2025 i Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2026.

Wszystkie te programy mają istotne znaczenie społeczne, mówiła Starosta Marzena Dębniak, jednocześnie dziękując Dyrektor PCPR Barbarze Cudzik i całemu zespołowi pracowników za profesjonalne przygotowanie procedowanej dokumentacji.

Przegłosowane uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Radny Piotr Maj podziękował Zarządowi Powiatu za przeprowadzoną akcję rozprowadzania sadzonek miododajnych. Jak podkreślił Radny, pszczelarze na takie działania czekali 20 lat.

Z kolei Starosta Marzena Dębniak, zaznaczyła rolę proekologicznych działań Powiatu Ostrowieckiego i zapewniła o kontynuowaniu akcji.