Obradowali Radni

Dzisiaj odbyła się hybrydowa sesja Rady Powiatu. Cześć radnych była obecna w sali obrad, część natomiast łączyła się zdalnie. Obrady przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatami lipskim i opatowskim w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem obszary tych powiatów, uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi”. Radni zapoznali się również z informacjami na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ostrowieckim za III kwartały 2020 roku.

Jak podkreślał, otwierając obrady, Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak – jest to prekursorska sesja,  pierwsza na terenie powiatu ostrowieckiego, procedowana przez samorząd w systemie hybrydowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak  Radni Rady Powiatu podczas posiedzenia     Radni Rady Powiatu podczas posiedzenia  Starosta Ostrowiecki Pani Marzena Dębniak