Obradowali radni

W trybie nadzwyczajnym Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak  zwołał posiedzenie radnych, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmian w powiatowym budżecie. Dotyczyły one m.in zwiększenia dochodów w wyniku otrzymanych dotacji i darowizn. Jak wyjaśniała Starosta Marzena Dębniak, chodzi tu o dotację  miliona złotych otrzymanych z rezerwy budżetu państwa  na zakup sprzętu dedykowanemu szpitalowi, dotacji z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości  100 tysięcy na remont klatki schodowej i holu głównego ostrowieckiej lecznicy oraz darowizny w wysokości 40 tysięcy, którą pozyskał Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej na zakup kabiny do dezynfekcji oraz innego sprzętu pozwalającego na  zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego osób wchodzących na teren placówki.

Uchwała wprowadziła także nowe, wieloletnie  zadanie inwestycyjne dotyczące „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ostrowieckiego –Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka 7”.  Inwestycja dotyczy termomodernizacji głównego budynku wraz z portiernią z montażem fotowoltaiki. Inwestycję zaplanowano na  lata 2020 –2022. Koszty ogółem wyniosą około 2,5 mln.

Uchwała zwiększa także plan wydatków o 5 tysięcy na prace remontowe w szatni i korytarzu w II LO im. J. Chreptowicza oraz o 5,2 tysięcy na naprawę podłogi i ściany w ZS Nr 2, dawnej „Budowlance”.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie, przy obecności 19 radnych.

Dwie godziny wcześniej Starosta Marzena Dębniak uczestniczyła w sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, podczas której decyzją Radnych i Prezydenta Jarosława Górczyńskiego, przyjęto jednogłośnie uchwałę o przekazaniu dotacji z budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w wysokości 100 tysięcy złotych na wspomniany wyżej remont klatki i holu głównego ostrowieckiego szpitala.

Dziękuję  Radnym i Prezydentowi Miasta J. Górczyńskiemu za okazaną pomoc finansową, dzięki czemu poprawi się wizerunek tej części szpitala. Dziękuję również posłowi Andrzejowi Kryjowi, dzięki którego zaangażowaniu wniosek powiatu ostrowieckiego otrzymał dotację w wysokości miliona z rezerw budżetu państwa na nowoczesny sprzęt do szpitala –mówiła podczas obrad Marzena Dębniak.