Obradowała Rada Powiatu Ostrowieckiego

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego podjęto uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie powiatu i Wieloletniej Prognozie  Finansowej, spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zmian w składzie Rady Muzeum czy powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych tej gminy. Rozwiązano kwestię powołania obligatoryjnej Komisji Rewizyjne, która po wybraniu członków będzie mogła normalnie rozpocząć pracę. Istotnym punktem obrad było powołanie na stanowiska Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego, Pani Grażyny Krawczyk, która pełniła dotychczas funkcję zastępcy skarbnika.